Bezielen

Bezieling komt voort uit je ziel. Daarin ligt je passie , de zaken waar je voor wil gaan. Die je niet veel energie kosten, maar je energie geven. Bezieling komt voor uit de essentie van wie je bent, je ziel. Daarin ligt jouw kracht. Het motiveert je en intuïtief weet je wat je moet doen.

Als je intuïtief de juiste dingen doet en vol bezieling met je vak bezig bent, geef je veel energie aan anderen. Collega’s raken door jou geïnspireerd, als je open bent en je hart durft te laten zien. Wil je verandering? Wil je een deel van die verandering zijn? Wil jij je talent laten schijnen? Just do it.

De volgende tekst komt uit het boek ‘Return to love’ van Miranne Williamson. Uitgesproken door Nelson Mandela tijdens zijn inaugurale rede als president van Zuid-Afrika.

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis

waar we het aller bangst voor zijn.

We vragen ons af:

Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.

We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.

Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.

Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Laat zien wie je bent en wat je kunt en laat anderen daar van mee genieten. Laat je talent schijnen als een vuurtoren. Het trekt mensen aan en stimuleert ze om net zo goed te worden. Gun anderen  te profiteren van jouw talenten en daag ze daardoor uit ook die van henzelf zo goed mogelijk in te zetten.

Door XtraVisie een dag te laten organiseren ontdekken mensen hun passie en de mogelijkheid deze in te zetten voor de organisatie. Een passievolle werknemer motiveert de mensen op de werkvloer. Reikt ideeën aan en is een helper die leiden wil in innovatie. Wil jij een voorbeeld zijn voor je omgeving en je passie delen? Als er in de organisatie waar je werkt door leidinggevenden ruimte gemaakt wordt je passie te delen, kun jij uitblinken en komen anderen naar je toe om van je te leren. Er zijn heel wat talenten in je bedrijf aanwezig. Gebruik ze.