Visie

Ik wil mijn talenten inzetten voor organisaties en bedrijven. Ik hoop dat mensen door verbinding, bezinning en bezieling bewust worden van de kracht van communicatie en verbinding, zodat ze deze toe gaan passen en doorgeven aan anderen. In en buiten het bedrijf of organisatie waar ze werken. Ik wil dienen om anderen te leren dienen.

 

XtraVisie is een onderneming die verbindings- en zingevingsdagen organiseert voor bedrijven en instellingen. Ik wil ervoor zorgen dat werknemers binnen een bedrijf zich meer verbonden voelen met elkaar. Ik kan vooraf een dag meelopen in bedrijf of organisatie, om te kijken hoe er samen wordt gewerkt en welke knelpunten er zijn. De verbindings- en zingevingsdagen zullen voornamelijk in Kollumeroord plaatsvinden. Een unieke locatie bij het Lauwersmeer. Als een opdrachtgever een unieke locatie heeft, die past bij de visie van XtraVisie, dan kan er ook op die locatie training gegeven worden.